สูจิบัตรการแข่งขัน ระดับ สพป.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดศรีสะเกษ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงชื่อนักเรียน ระดับ สพป.

แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงชื่อนักเรียน ระดับ สพม.

ตารางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา/ศิลปะ-นาฏศิลป์/ภาษาต่างประเทศ/เรียนรวม-ไทย-ศิลปะ-การงาน-สังคมศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

รายละเอียดตารางแข่งขัน/สถานที่/ที่พัก

เพลง”ด้วยยินดีเมืองศรีสะเกษ”

เพลงประจำการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมจับสลากลำดับการแข่งขันและอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์การแข่งขัน วันที่ 30 ส.ค.62

ณ โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
<< ผลการจับสลากลำดับการแข่งขัน >>