พิธีเปิดการแข่งขันและมอบธงสัญลักษณ์ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ