เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 2 รายการ (20 พ.ย.62)

เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ระดับ สพป. ป.1-6 และ ม.1-3 จำนวน 2 รายการ (20 พ.ย.62)