วีดีทัศน์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 วันแถลงข่าว

วันแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ