ตารางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา/ศิลปะ-นาฏศิลป์/ภาษาต่างประเทศ/เรียนรวม-ไทย-ศิลปะ-การงาน-สังคมศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

รายละเอียดตารางแข่งขัน/สถานที่/ที่พัก