ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69


ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 12-14 ธ.ค.62 จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมแข่งขันที่สมัครแล้ว
280 / 281
99.64%
จำนวนลงทะเบียนสมัครแล้ว
3,925

มีปัญหาในการสมัคร ติดต่อ Line ID: ttwanna
หมายเหตุ
1.ให้ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล รหัสผ่านเข้าระบบก่อน
2.สมัครได้ท่านละ 1 กิจกรรมเท่านั้น
3.สมัครถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น.
4.หากสมัครเกิน จะคัดเลือกให้ได้ตามจำนวนที่กำหนด
5.ข้อมูลส่วนตัว จะใช้ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ